Průmysl

TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO MALOMONTÁŽNÍ PROCESY CHEMICKÉHO, FARMACEUTICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Plastové potrubní systémy v materiálovém provedení PVC-U, PVC-C, ABS, PB, PP, PE. Plastové potrubní systémy pro prostory s nebezpečím výbuchu v materiálovém provedení PPs-el a PE-el, PVDF-el. Speciální plastové potrubní systémy svařované technologiemi IR.

Řezání a broušení technického skla. Foukání technického skla – boritokřemičité a křemenné. Laboratorní sklo, průmyslové sklo, kombinovaná skleněná zařízení.

Průmyslové digestoře s jednoduchou a rychlou montáží z modulových dílů přímo u zákazníka. Provozní digestoře s volitelnou skladbou zásuvných skel a rozměrů. Pračky odpadních plynů pro ekologizaci provozů.

Kompaktní stanice na výrobu a distribuci čištěné vody pro cirkulační okruhy. Nádrže pro farmacii a chemii včetně speciálních nádrží pro výbušné prostředí. Filtry a kolony.

Řízení a regulace topných okruhů.

Řízení a regulace chladících okruhů. Rozvaděče – pro chladící média, vakuum, odvzdušnění a jiné média.