AKTUALITY

Inovační vouchery – Výzva I:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007404, Nízkoteplotní separace plynných polutantů prostřednictvím trubkových tepelných výměníků.

Cílem je objasnit režimy poskytující nejlepší kinetické vlastnosti náběhu teplotních profilů výměníku během nízkoteplotní separace plynných polutantů, které budou využity při procesech přečištění plynných emisí z chemického a farmaceutického průmyslu.

EU